Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 841
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 871
0161 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 776
0160 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 762
0159 งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 756
0158 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 768
0157 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยงานการพยาบาล 852
0156 ประกาศรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง 811
0155 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ปรับอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล 740
0154 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 711
0153 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ชีวโมเลกุลในเลือด 1284
0152 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 737
0151 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 723
0150 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ ชุดติดตามการทำงานของหัวใจ 1743
0149 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุดำเนินการจ้างทำทางลาดพร้อมหลังคา 733
0148 งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 756
0147 รับสมัครบุคลากร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสวนผึ้ง 1919
0146 งานพัสดุจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย 658
0145 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 877
0144 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1040
0143 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 หลัง 1035
0142 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องชุดส่องหลอดลม จำนวน 1 ชุด 1489
ทั้งหมด 181 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์