Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 251
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 247
0161 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 239
0160 งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 212
0159 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 227
0158 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยงานการพยาบาล 280
0157 ประกาศรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง 257
0156 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ปรับอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล 222
0155 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 232
0154 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ชีวโมเลกุลในเลือด 763
0153 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 209
0152 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 228
0151 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ ชุดติดตามการทำงานของหัวใจ 1237
0150 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุดำเนินการจ้างทำทางลาดพร้อมหลังคา 216
0149 งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 236
0148 รับสมัครบุคลากร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสวนผึ้ง 572
0147 งานพัสดุจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย 208
0146 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 385
0145 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 514
0144 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 หลัง 523
0143 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องชุดส่องหลอดลม จำนวน 1 ชุด 992
0142 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 770
ทั้งหมด 181 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์