Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 1199
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 1210
0171 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1167
0170 ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 62115
0169 ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอบัติเหตุหมู่ ปี 2562 988
0168 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 1194
0167 ร่าง ประกวดราคาเครื่องช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 877
0166 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 1046
0165 ประกาศแจ้งทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 968
0164 ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย 1283
0163 ประกาศราคากลางเก้าอี้เฝ้าไข้ 1014
0162 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ 1050
0161 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 1049
0160 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 1039
0159 งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 1026
0158 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 1053
0157 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยงานการพยาบาล 1128
0156 ประกาศรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง 1112
0155 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ปรับอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล 1005
0154 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 979
0153 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ชีวโมเลกุลในเลือด 1564
0152 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1003
ทั้งหมด 191 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์