Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 381
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 393
0168 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 343
0167 ประกาศราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 381
0166 โรงพยาบาลสวนผึ้ง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 436
0165 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ 375
0164 ประกาศราคากลางเก้าอี้เฝ้าไข้ 341
0163 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ 363
0162 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 351
0161 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 333
0160 งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 321
0159 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 346
0158 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยงานการพยาบาล 411
0157 ประกาศรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง 378
0156 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ปรับอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล 342
0155 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 339
0154 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ชีวโมเลกุลในเลือด 879
0153 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 317
0152 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 344
0151 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ ชุดติดตามการทำงานของหัวใจ 1346
0150 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุดำเนินการจ้างทำทางลาดพร้อมหลังคา 327
0149 งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 364
ทั้งหมด 188 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์