Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 1033
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 1055
0165 ประกาศแจ้งทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 841
0164 ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย 1155
0163 ประกาศราคากลางเก้าอี้เฝ้าไข้ 901
0162 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ 926
0161 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 926
0160 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 916
0159 งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 903
0158 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 928
0157 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยงานการพยาบาล 1011
0156 ประกาศรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง 987
0155 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ปรับอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล 887
0154 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 863
0153 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ชีวโมเลกุลในเลือด 1438
0152 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 887
0151 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 870
0150 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ ชุดติดตามการทำงานของหัวใจ 1903
0149 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุดำเนินการจ้างทำทางลาดพร้อมหลังคา 903
0148 งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 914
0147 รับสมัครบุคลากร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสวนผึ้ง 2191
0146 งานพัสดุจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย 811
ทั้งหมด 185 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์