Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 877
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 904
0182 ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 88
0181 แจ้งทำลายเวชระเบียนที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี 145
0180 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยา 141
0179 จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ 225
0178 ประกาศขายทอดตลาด 380
0177 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 192
0176 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 272
0175 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 339
0174 ประกวดราคาจัดจ้างระบบประปา 384
0173 ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง 449
0172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา 727
0171 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 868
0170 ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 61856
0169 ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอบัติเหตุหมู่ ปี 2562 723
0168 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 564
0167 ร่าง ประกวดราคาเครื่องช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 600
0166 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 734
0165 ประกาศแจ้งทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 694
0164 ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย 1030
0163 ประกาศราคากลางเก้าอี้เฝ้าไข้ 784
ทั้งหมด 182 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์