Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 93
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 82
0176 ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย 62
0175 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 149
0174 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 167
0173 ประกาศทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 146
0172 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 100
0171 โรงพยาบาลสวนผึ้งรับสมัคร ผู้ช่วยงานรังสีเทคนิค 113
0170 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 83
0169 ประกาศสอบราคาเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 72
0168 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 64
0167 ประกาศราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 69
0166 โรงพยาบาลสวนผึ้ง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 128
0165 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ 85
0164 ประกาศราคากลางเก้าอี้เฝ้าไข้ 75
0163 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ 76
0162 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 71
0161 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 73
0160 งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 70
0159 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 84
0158 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยงานการพยาบาล 115
0157 ประกาศรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง 87
ทั้งหมด 176 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์