Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 684
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 702
0176 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6
0175 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 91
0174 ประกวดราคาจัดจ้างระบบประปา 173
0173 ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง 197
0172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา 513
0171 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 550
0170 ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 61667
0169 ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอบัติเหตุหมู่ ปี 2562 526
0168 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 391
0167 ร่าง ประกวดราคาเครื่องช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 415
0166 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 508
0165 ประกาศแจ้งทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 493
0164 ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย 839
0163 ประกาศราคากลางเก้าอี้เฝ้าไข้ 611
0162 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ 628
0161 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 633
0160 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 605
0159 งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 604
0158 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 627
0157 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยงานการพยาบาล 705
ทั้งหมด 176 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์