Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 992
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 1022
0185 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างปี 2565 131
0184 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว... 246
0183 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 217
0182 ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 260
0181 แจ้งทำลายเวชระเบียนที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี 304
0180 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยา 268
0179 จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ 357
0178 ประกาศขายทอดตลาด 510
0177 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 300
0176 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 383
0175 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 457
0174 ประกวดราคาจัดจ้างระบบประปา 495
0173 ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง 598
0172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา 828
0171 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1000
0170 ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 61959
0169 ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอบัติเหตุหมู่ ปี 2562 836
0168 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 686
0167 ร่าง ประกวดราคาเครื่องช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 711
0166 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 852
ทั้งหมด 185 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์