Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 282
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 278
0185 ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอบัติเหตุหมู่ ปี 2562 11
0184 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 10
0183 ร่าง ประกวดราคาเครื่องช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 26
0182 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 65
0181 ประกาศแจ้งทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 103
0180 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ฯ 110
0179 ประชาสัมพันธ์ แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา 39006
0178 ประกาศประกวดราคาเช่า ระบบจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ 215
0177 ประกาศประกวดราคาเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ 175
0176 ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย 435
0175 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 544
0174 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 650
0173 ประกาศทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 560
0172 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 289
0171 โรงพยาบาลสวนผึ้งรับสมัคร ผู้ช่วยงานรังสีเทคนิค 305
0170 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 269
0169 ประกาศสอบราคาเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 262
0168 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 249
0167 ประกาศราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 280
0166 โรงพยาบาลสวนผึ้ง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 343
ทั้งหมด 185 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์