Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 62
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 52
0175 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 76
0174 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 64
0173 ประกาศทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 73
0172 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 65
0171 โรงพยาบาลสวนผึ้งรับสมัคร ผู้ช่วยงานรังสีเทคนิค 80
0170 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 42
0169 ประกาศสอบราคาเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 42
0168 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 36
0167 ประกาศราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 42
0166 โรงพยาบาลสวนผึ้ง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 98
0165 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ 56
0164 ประกาศราคากลางเก้าอี้เฝ้าไข้ 46
0163 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ 46
0162 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 40
0161 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 39
0160 งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 43
0159 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Prepost Vac) 50
0158 ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยงานการพยาบาล 75
0157 ประกาศรับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง 56
0156 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ปรับอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล 62
ทั้งหมด 175 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์