Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 810
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 827
0181 แจ้งทำลายเวชระเบียนที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี 20
0180 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยา 19
0179 จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ 111
0178 ประกาศขายทอดตลาด 267
0177 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 133
0176 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 203
0175 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 265
0174 ประกวดราคาจัดจ้างระบบประปา 320
0173 ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง 367
0172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา 660
0171 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 764
0170 ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 61802
0169 ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอบัติเหตุหมู่ ปี 2562 664
0168 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 509
0167 ร่าง ประกวดราคาเครื่องช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 544
0166 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 660
0165 ประกาศแจ้งทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 633
0164 ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย 959
0163 ประกาศราคากลางเก้าอี้เฝ้าไข้ 730
0162 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ 749
ทั้งหมด 181 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์