Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 530
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 548
0190 ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง 4
0189 ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 27
0188 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา 343
0187 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 298
0186 ร่าง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 61511
0185 ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอบัติเหตุหมู่ ปี 2562 372
0184 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 248
0183 ร่าง ประกวดราคาเครื่องช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 271
0182 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 332
0181 ประกาศแจ้งทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 347
0180 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ฯ 350
0179 ประชาสัมพันธ์ แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา 174225
0178 ประกาศประกวดราคาเช่า ระบบจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ 465
0177 ประกาศประกวดราคาเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ 403
0176 ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย 690
0175 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 788
0174 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 909
0173 ประกาศทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 885
0172 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 517
0171 โรงพยาบาลสวนผึ้งรับสมัคร ผู้ช่วยงานรังสีเทคนิค 571
ทั้งหมด 190 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์