Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 232
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 229
0181 ประกาศแจ้งทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 21
0180 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ฯ 62
0179 ประชาสัมพันธ์ แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา 19842
0178 ประกาศประกวดราคาเช่า ระบบจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติ 164
0177 ประกาศประกวดราคาเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ 127
0176 ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย 386
0175 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 477
0174 งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 568
0173 ประกาศทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย 493
0172 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 248
0171 โรงพยาบาลสวนผึ้งรับสมัคร ผู้ช่วยงานรังสีเทคนิค 255
0170 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 217
0169 ประกาศสอบราคาเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 204
0168 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 199
0167 ประกาศราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 226
0166 โรงพยาบาลสวนผึ้ง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง 287
0165 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ 240
0164 ประกาศราคากลางเก้าอี้เฝ้าไข้ 217
0163 ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาขยะ 204
0162 ประกาศราคากลางเครื่องติดตามการเต้นหัวใจทารก 214
ทั้งหมด 181 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์