Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
จำนวน 9 ภาพ เข้าชม 870 ครั้ง
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ,พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
จำนวน 9 ภาพ เข้าชม 749 ครั้ง
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 2)โรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 10 ภาพ เข้าชม 1067 ครั้ง
ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
จำนวน 10 ภาพ เข้าชม 735 ครั้ง
เตรียมรับการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
จำนวน 13 ภาพ เข้าชม 872 ครั้ง
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าศึกษาดูงาน
จำนวน 12 ภาพ เข้าชม 821 ครั้ง
เยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมและสนใจเตาเผาขยะติดเชื้อ
จำนวน 13 ภาพ เข้าชม 1025 ครั้ง
ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
จำนวน 18 ภาพ เข้าชม 748 ครั้ง
โรงพยาบาลสวนผึ้งออกหน่วยแพทย์พระราชทาน
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 4972 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 1/2561
จำนวน 15 ภาพ เข้าชม 851 ครั้ง
ทำบุญโรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 1010 ครั้ง
งานพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 732 ครั้ง
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
จำนวน 5 ภาพ เข้าชม 646 ครั้ง
เทศกาลวันสงกรานต์
จำนวน 15 ภาพ เข้าชม 628 ครั้ง
ตรวจสอบความพร้อมการเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์
จำนวน 5 ภาพ เข้าชม 625 ครั้ง
กิจกรรมอบรมการพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
จำนวน 4 ภาพ เข้าชม 632 ครั้ง
กิจกรรม (Toilet Big Cleaning Days)โรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 5 ภาพ เข้าชม 697 ครั้ง
นิเทศประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 883 ครั้ง
ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 2561
จำนวน 9 ภาพ เข้าชม 641 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
จำนวน 8 ภาพ เข้าชม 646 ครั้ง
ทั้งหมด 86 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์