Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ภาพกิจกรรม
ทำบุญโรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 572 ครั้ง
งานพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 373 ครั้ง
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
จำนวน 5 ภาพ เข้าชม 317 ครั้ง
เทศกาลวันสงกรานต์
จำนวน 15 ภาพ เข้าชม 304 ครั้ง
ตรวจสอบความพร้อมการเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์
จำนวน 5 ภาพ เข้าชม 301 ครั้ง
กิจกรรมอบรมการพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
จำนวน 4 ภาพ เข้าชม 302 ครั้ง
กิจกรรม (Toilet Big Cleaning Days)โรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 5 ภาพ เข้าชม 348 ครั้ง
นิเทศประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 390 ครั้ง
ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 2561
จำนวน 9 ภาพ เข้าชม 319 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
จำนวน 8 ภาพ เข้าชม 287 ครั้ง
โครงการอบรมการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน
จำนวน 13 ภาพ เข้าชม 304 ครั้ง
ประชุมการพัฒนาศักยภาพการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ
จำนวน 9 ภาพ เข้าชม 331 ครั้ง
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 8 ภาพ เข้าชม 479 ครั้ง
ศึกษาดูงานเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวน 6 ภาพ เข้าชม 593 ครั้ง
ต้อนรับผู้ตรวจ
จำนวน 10 ภาพ เข้าชม 323 ครั้ง
การเยี่ยมสำรวจ
จำนวน 8 ภาพ เข้าชม 334 ครั้ง
มอบโล่รางวัลประกวดนวัตกรรม CQI R2R และเซียน
จำนวน 14 ภาพ เข้าชม 304 ครั้ง
โรงพยาบาลสวนผึ้งบริจาคคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 ภาพ เข้าชม 293 ครั้ง
Big Cleaning Day 7 กค 60
จำนวน 8 ภาพ เข้าชม 331 ครั้ง
งานสัปดาห์เภสัชกรรม 27 มิย60
จำนวน 12 ภาพ เข้าชม 360 ครั้ง
ทั้งหมด 76 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์