Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ภาพกิจกรรม
อัคคีภัย ปี 2566
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 133 ครั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 118 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นสูง (ACLS)
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 119 ครั้ง
โรงพยาบาลสวนผึ้ง จัดอบรมเรื่องสโตรคให้แก่ อสม.
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 155 ครั้ง
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ (รุ่นที่ 1)
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 209 ครั้ง
โครงการสภาการพยาบาลสัญจรประจำปี ๒๕๖๖
จำนวน 19 ภาพ เข้าชม 174 ครั้ง
ประชุมปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่1/2566
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 231 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 249 ครั้ง
อบรมการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 193 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 308 ครั้ง
พัฒนาองค์ความรู้ 23-08-2565
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 443 ครั้ง
ภาพกิจกรรมอบรมอัคคีภัยปี2563
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 551 ครั้ง
คปสอ.สวนผึ้ง วันที่ 11 มกราคม 2565
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 712 ครั้ง
ทำบุญโรงพยาบาลสวนผึ้ง วันที่ 29 ธันวาคม 2564
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 707 ครั้ง
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 786 ครั้ง
วัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 751 ครั้ง
คปสอ.สวนผึ้ง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวน 18 ภาพ เข้าชม 719 ครั้ง
ประชุมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 717 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตร โรงพยาบาลสวนผึ้ง
จำนวน 20 ภาพ เข้าชม 690 ครั้ง
ประชุมเจ้าหน้าที่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
จำนวน 15 ภาพ เข้าชม 623 ครั้ง
ทั้งหมด 97 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์