Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

บริการงานทันตกรรม
อุดฟัน ขูดหินปูน เกลารากฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ฟันเทียมติดแน่นและถอดได้
รักษารากฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ศัลยกรรมปริทันต์
 
ให้บริการทันตกรรม ในเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30-16.30 น.
ให้บริการทันตกรรม นอกเวลาราชการ วันอังคาร - พฤหัส เวลา 16.30-20.30 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 8.30-16.30 น.
รายชื่อทันตแพทย์
ทพญ.กุลยา ปริปุรณะ ทบ.(ประกาศนียบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ทพญ.พีรจิตต์ สุขวัฒน์ ทบ. วทม.(ปริทันตวิทยา)
ทพญ.จิณห์นิภา บุญสมจินต์ ทบ.
ทพญ.ศศกร รพีธนธร ทบ.
ทพ.ณัฐพงศ์ แสงประสิทธิโชค ทบ.

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์