Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

รับเรื่องร้องเรียน

ลำดับที่  เรื่อง อ่าน วันที่โพสต์
 0018   ขอชี้แจง กรณีการใช้คำพูดกับผู้ป่วย คุณสุนิสา   งานลูกค้าสัมพันธ์ 24 22/09/2563
 0017  การใช้คำพูดกับผู้ป่วย   สุนิสา 10 20/09/2563
 0016  ขอชี้แจงกรณีคำถามคุณ อรชร   งานลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนผึ้ง 114 12/06/2563
 0015  ขอชี้แจงกรณี การใช้คำพูดกับผู้ป่วย    เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 276 17/10/2562
 0014  การใช้คำพูดกับผู้ป่วย   อรชร 267 15/10/2562
 0013  ห้องพักผู้ป่วย   นรัศมิ์ 509 16/04/2561
 0012  ขอแสดงความขอบคุณ   บงกช. เกตุมณี 540 26/12/2560
 0011  M7EYRR0iOp   Gabrielle 530 24/06/2559
 0010  ขอชี้แจงกรณีคำถามคุณ ศิรภัสสร   เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 734 03/11/2558
 0009  รบกวนสอบถามคะ   ศิรภัสสร 632 02/11/2558
 0008   ขอชี้แจงกรณีคำถาม การรักษาเเละวินิฉัยไม่ถูกต้อง คุณสมศักดิ์ ศรดี   เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 915 07/05/2558
 0007  การรักษาเเละวินิฉัยไม่ถูกต้อง   สมศักดิ์ ศรดี 1168 28/04/2558
 0006  ขอชี้แจงกรณีคำถาม บริการไม่มีคุณภาพ   คุณแม่ผู้ป่วย    เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1189 09/09/2557
 0005  บริการไม่มีคุณภาพ   คุณแม่ผู้ป่วย 1004 06/09/2557
 0004  ขอแจ้งการดำเนินการข้อร้องเรียน   เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 940 10/07/2557
   ทั้งหมด 2 หน้า แสดงหน้าละ 8 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2

  ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ห้ามเสนอข้อความหยาบคาย ลามกหรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
2. ใช้วิจารณญาณในการตั้งกระทู้ตามมารยาทและวิถีของผู้เจริญ
3. การวิพากษ์วิจารณ์คำพูด ข้อเขียน  หรือความคิดเห็นของบุคคลอื่น  ย่อมทำได้โดยสุภาพหลีกเลี่ยงข้อความใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือดูแคลน
ต่อบุคคลอื่น
4. การแอบอ้างผลงานของบุคคลอื่นมาโพสต์แสดงความเป็นเจ้าของถือว่าขลาดเขลาและน่าละอายยิ่ง  หากเกิดกรณีพิพาทขัดแย้งหรือใดๆ ถือเป็น
ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้โพสต์เรื่องร้องเรียน  หรือผู้นำมา  หรือผู้แอบอ้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียน
ชื่อเรื่อง :  *
รายละเอียด :  *
จากคุณ :  *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน :  *
อีเมล์ : 
แทรกรูป :   แทรกภาพประกอบ ภาพประกอบ
 
ป้อนรหัสส่งข้อมูล :  *กรุณาพิมพ์อักษรให้เหมือนกับรูปภาพด้านล่าง

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์