Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น
   
   เกี่ยวกับเรา
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  รู้จักผู้อำนวยการ
  คณะกรรมการบริหาร รพ.
  โครงสร้างองค์กร
  ติดต่อเรา
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
   
   
   หน่วยงานภายใน
  การจัดการองค์ความรู้(KM)
  EOC ON WEB
  ตัวชี้วัดโรงพยาบาล (KPI)
  ITA โรงพยาบาลสวนผึ้ง
  งานบริหารทั่วไป
  งานพัฒนาบุคลากร
  งานการพยาบาลผู้คลอด
  งานการพยาบาลควบคุม
  การติดเชื้อและจ่ายกลาง
  งานบริหารสุขภาพชุมชน
  งานเวชระเบียน
  งานเภสัชกรและคุ้มครอง
  ผู้บริโภค
  งานเทคนิคการแพทย์
  งานศูนย์ประกันสุขภาพ
  งานกายภาพบำบัด
  งานแพทย์แผนไทย
  งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี
  สารสนเทศ
   
   
  กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงาน กพ.
  ตรวจสอบสิทธิ
  สปสช.
  สกส
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมบัญชีกลาง
  รายงานออนไลน์
  OwnCloud
  OwnCloud
  OwnCloud
   
  ผู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 7 คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 20 คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา 115 คน
  ผู้เข้าชมปีนี้ 610 คน
  ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา 7,575 คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด 125,599 คน
  เริ่มนับ 1 มกราคม 2560
  แพทย์ที่ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
  |พญ.ลัคนา อุดมมาลี||พ.ญ.ธัญพิขขา เกตุชัยมงคล|
  นโยบายพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสุขภาพดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  นโยบายพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสุขภาพดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  นโยบายพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสุขภาพดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  นโยบายด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  นโยบายด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์  |-ดูทั้งหมด-|
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566...
  โรงพยาบาลสวนผึ้งประชาสัมพันธ์ รายงายงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566...อ่านต่อ
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์...
  งานพัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ กำลังผลิตไม่เกิน 100-110 กิโลวัตต์...อ่านต่อ
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน...
  งานพัสดุประกาศเผยแผนจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ต้น...อ่านต่อ
  ประกาศร่างคุณลักษณะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์...
  งานพัสดุประกาศร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังคิดตั้งไม่เกิน 110 กิโลวัตต์...อ่านต่อ
  ระบบงานภายใน รพ.
  สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
  OP/PP Individual Records
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบลงทะเบียนออนไลน์
  นัดนวดออนไลน์
  ศูนย์บริการชาวต่างชาติ
   
  ภาพกิจกรรม  |-ดูทั้งหมด-|
  อัคคีภัย ปี 2566
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 204 ครั้ง
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 185 ครั้ง
  อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นสูง (ACLS)
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 181 ครั้ง
  โรงพยาบาลสวนผึ้ง จัดอบรมเรื่องสโตรคให้แก่ อสม.
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 223 ครั้ง
  ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ (รุ่นที่ 1)
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 278 ครั้ง
  โครงการสภาการพยาบาลสัญจรประจำปี ๒๕๖๖
  จำนวน 19 ภาพ
  เข้าชม 239 ครั้ง
  ประชุมปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่1/2566
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 331 ครั้ง
  ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 359 ครั้ง

  โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์