Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น
   
   เกี่ยวกับเรา
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  รู้จักผู้อำนวยการ
  คณะกรรมการบริหาร รพ.
  โครงสร้างองค์กร
  ติดต่อเรา
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
   
   
   หน่วยงานภายใน
  การจัดการองค์ความรู้(KM)
  EOC ON WEB
  ตัวชี้วัดโรงพยาบาล (KPI)
  ITA โรงพยาบาลสวนผึ้ง
  งานบริหารทั่วไป
  งานพัฒนาบุคลากร
  งานการพยาบาลผู้คลอด
  งานการพยาบาลควบคุม
  การติดเชื้อและจ่ายกลาง
  งานบริหารสุขภาพชุมชน
  งานเวชระเบียน
  งานเภสัชกรและคุ้มครอง
  ผู้บริโภค
  งานเทคนิคการแพทย์
  งานศูนย์ประกันสุขภาพ
  งานกายภาพบำบัด
  งานแพทย์แผนไทย
  งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี
  สารสนเทศ
   
   
  กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงาน กพ.
  ตรวจสอบสิทธิ
  สปสช.
  สกส
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมบัญชีกลาง
  รายงานออนไลน์
  OwnCloud
  OwnCloud
  OwnCloud
   
  ผู้เข้าชมวันนี้ 18 คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 38 คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 73 คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา 571 คน
  ผู้เข้าชมปีนี้ 5,465 คน
  ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา 21,666 คน
  ผู้เข้าชมทั้งหมด 122,879 คน
  เริ่มนับ 1 มกราคม 2560
  แพทย์ที่ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
  |นพ.ปาลรัฐ ลิ้มเลิศเจริญวนิช||น.พ.พงศธร ชื้นประไพ||น.พ.ศิรส พุกเผือก|
  นโยบายพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสุขภาพดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  นโยบายพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสุขภาพดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  นโยบายพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสุขภาพดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  นโยบายด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์  |-ดูทั้งหมด-|
  ประกาศเผยแพร่โครงการปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้...
  งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้...อ่านต่อ
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้า...
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์...อ่านต่อ
  ประกาศขายทอดตลาด ...
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 59 รายการ...อ่านต่อ
  ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง 3 รายการ...
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...อ่านต่อ
  ระบบงานภายใน รพ.
  สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
  OP/PP Individual Records
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบลงทะเบียนออนไลน์
  นัดนวดออนไลน์
  ศูนย์บริการชาวต่างชาติ
   
  ภาพกิจกรรม  |-ดูทั้งหมด-|
  อัคคีภัย ปี 2566
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 29 ครั้ง
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 48 ครั้ง
  อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นสูง (ACLS)
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 47 ครั้ง
  โรงพยาบาลสวนผึ้ง จัดอบรมเรื่องสโตรคให้แก่ อสม.
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 92 ครั้ง
  ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ (รุ่นที่ 1)
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 145 ครั้ง
  โครงการสภาการพยาบาลสัญจรประจำปี ๒๕๖๖
  จำนวน 19 ภาพ
  เข้าชม 113 ครั้ง
  ประชุมปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน ครั้งที่1/2566
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 156 ครั้ง
  ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
  จำนวน 20 ภาพ
  เข้าชม 166 ครั้ง

  โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์