ติดต่อเรา

กลุ่มงานการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง


โรงพยาบาลสวนผึ้ง
152 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
โทรศัพท์ : 0-3273-1800-3 ต่อ 133

E-Mail : pattamarat1813@gmail.com