ติดต่อเรา

งานเวชระเบียน

โรงพยาบาลสวนผึ้ง
152 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
โทรศัพท์ : 0-3273-1800-3 ต่อ 112