เกี่ยวกับองค์กร

ขอบเขตของงาน

  • บุคลากร
  • งานผู้ป่วยนอก(OPD)
  • งานผู้ป่วยใน (IPD)
  • งานชุมชน
  • งานคลีนิคพิเศษ
  • โครงสร้างหน่วยงาน

    จำนวนผู้เข้าชม

    web counter