ติดต่อเรา

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

โรงพยาบาลสวนผึ้ง
152 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
โทรศัพท์ : 0-3273-1800-2 ต่อ 109 ,203
เบอร์โทรสาร : 032 - 731818