ติดต่อเรา

กลุ่มงานศูนย์ประกันสุขภาพ
ให้บริการในวันเวลาราชการ(หยุดนักขัตฤกษ์,เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

โรงพยาบาลสวนผึ้ง
152 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
โทรศัพท์ : 0-3273-1800-2 ต่อ 211,212
: 089-9196830
โทรสาร(Fax) : 032-731858